Skip to the content

Allmänna villkor

Företagsuppgifter

Hemsidan drivs av Lagagruppen AB. org.nr 556592–7513. Företagets adress är Elektrikergatan 7, 566 33 Habo. Telefon 036-39 13 50. Bildelarna levereras av Lagas anslutna bildemonterare.

Personuppgifter

Vilken information samlar vi in om dig?

Som kund hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Endast uppgifter som lämnas via vårt kontaktformulär används för att fullfölja din önskan om att komma i kontakt med oss.

Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakt samtycke@laga.se.

Vi delar information till:

Självplocken.se varken lagrar eller delar några av dina personliga uppgifter. Den här webbplatsen är endast en informationssida. Om du ombeds att lämna personliga uppgifter förutom i vårt kontaktformulär ber vi dig kontakta oss omgående.

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt

Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social media-applikation.